Filtrační vložky Ultrafilter pro páru - (P)-GS VE a (P)-GS N

P-GS VEP-GS N

Výběr typu parního filtru a filtrační schopnosti závisí na kvalitě páry, která je požadována pro konkrétní aplikaci. Pro předejití rychlého zanesení parního filtru je důležité vzít v potaz množství částic v potrubí. To může vyžadovat použití předfiltrů a jemných filtrů. Kromě toho průtok páry v zařízení nesmí překročit 25 m/s. Za zvláštních okolností jsou rychlosti až 40m/s v pořádku, ale musí se počítat s turbulentními proudy a vyšší tlakovou ztrátou.
Tlaková ztráta na novém parním filtru by měla být v rozmezí od 0,1 baru do 0,3 baru. Vyšší teploty (> 150°C) vyžadují speciální O-kroužky pro vyšší teplotu.

Typické aplikace pro filtrační prvky (P) -GS N zahrnují:

FILTRACE PÁRY:
• Pivovary
• Chemický průmysl
• Farmaceutický průmysl
• Potravin a nápojů
• Aseptické balení
• Elektronický průmysl
• Mlékárenský průmysl
• Plastový průmysl

FILTRACE PLYNU:
• Stlačený vzduch
• Oxid uhličitý
• Dusík
• Ventilace nádrží
• Vysoce agresivní plyny

Nebyly nalezeny žádné produkty