Filtrace stlačeného vzduchu

Filtrace stlačeného vzduchu

Jeden krychlový metr stlačeného vzduchu obsahuje miliony částic nečistot, značné množství vody a oleje - a dokonce těžké kovy jako olovo, kadmium a rtuť.
Pokud nejsou odfiltrovány, tak nemůže být dlouhodobě zajištěn bezproblémový provoz komponent systému, jako jsou ventily a válce.
Špatně připravený stlačený vzduch může kontaminovat regulační ventily a způsobit předčasné bobtnání a opotřebení těsnění.
V důsledku toho je nezbytná správná příprava stlačeného vzduchu pro zkrácení prostojů strojů a pro snížení nákladů na údržbu a energii.