Kazetové filtry

KAZETOVÉ FILTRY

Filtrační materiál je skládané filtrační médium, které je přilepené k vnitřním stranám stěn rámu vyrobeného z pozinkované oceli. 
U rozměrnějších rámů může být filtrační médium armováno kovovou sítí. Médium je poskádané do skladů a tím je použita větší filtrační plocha, která má za následek postupný růst odporu media a větší záchyt prachových částic, dalším pozitivem je s tím spojená úspora energie a větší životnost filtrů.